01/07/2015 om 13:15

Ouderen komen niet makkelijk aan een nieuwe baan

Voor veel jongeren is er niets erger dan na hun studie geen baan kunnen vinden. Kun je je voorstellen hoe dat moet zijn als je al een jaar werkloos bent? Toch staat Nederland vrijwel bovenaan als het gaat om een jaar of langer werkloos zijn. Hoewel de economie herstellende is en de kansen, zeker voor jongeren, op de arbeidsmarkt toenemen, blijken ouderen die langdurig werkloos zijn het steeds moeilijker te hebben. Zij zien de kans om weer aan het werk te gaan met het jaar kleiner worden. Het Centraal Plan Bureau deed onderzoek naar de langdurige werkloosheid. Hieruit blijkt dat meer dan 40% van de langdurig werklozen ouder is dan 50 jaar. Vaak zijn ze ook nog eens veel langer werkloos dan een jaar; dit is een ernstig probleem in ons land.

Hoge kans op langdurige werkloosheid

Oudere werknemers verliezen niet snel hun baan, maar als ze dat wel overkomt, dan is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld:

  • 60% van de werklozen van 45 jaar en ouder is na een jaar nog steeds werkloos.
  • Bij werklozen van 55 jaar en ouder is de kans op langdurige werkloosheid zelfs 70%.

Wie langdurig werkloos is, krijgt met veel problemen te maken. Rondkomen met een werkloosheidsuitkering (WW) blijkt in de praktijk moeilijk. De hoogte van de uitkering ligt in de meeste gevallen op 70%. Dat betekent dat je bijvoorbeeld van 1200 euro naar 840 euro kan gaan, een fors verschil als je vaste lasten dient te betalen. Ouderen raken in een sociaal isolement omdat ze niet meer op stap kunnen. Het gevolg is dat mensen minder gelukkig zijn en daardoor ook weer moeite hebben om gemotiveerd aan het werk te gaan.

langdurige werkloosheid 1

Zijn er oplossingen?

Er zijn de afgelopen jaren wel maatregelen genomen om oudere werklozen aan werk te helpen. Die maatregelen lijken niet te helpen. Het CPB pleit nu voor hervormingen om dit groter wordende probleem aan te pakken. Zo wil het de WW-uitkering stapsgewijs verlagen om mensen te prikkelen eerder een nieuwe baan te accepteren. Echter zien de vakbonden dit niet zitten. De meeste oudere werklozen willen namelijk wel werken, maar kunnen dat niet omdat werkgevers liever geen ouderen aannemen; omwille van hun leeftijd – ze denken dat oudere mensen niet productief zijn – of het salaris, dat hoger ligt dan bij een jongere. Het einde van het probleem lijkt dan ook niet in zicht en dat is geen prettig vooruitzicht.