12/07/2014 om 13:34

Werknemers krijgen meer rechten vanaf 2015

Met de vernieuwing van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 2015, worden er drastische veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht doorgevoerd. Hiermee wordt de ontslagprocedure duidelijker en eenduidiger, en zouden flexwerkers beter beschermd worden. Wat betekent deze wetsverandering voor mensen met een bijbaantje?

Na twee jaar vast contract

De nieuwe regeling houdt onder andere in dat flexwerkers, zoals uitzendkrachten of mensen met een nul-urencontract, verplicht na vier contracten of twee jaar in dienst te zijn een vast contract aangeboden moeten krijgen. Kamerfracties, echter, zijn bang dat deze maatregel flexwerkers juist minder zekerheid biedt dan dat zij momenteel genieten. Door de economische crisis zullen volgens hen bedrijven jongeren juist sneller ontslaan, zodat ze hen niet in vaste dienst hoeven nemen na twee jaar. Minister Asscher, die met het wetsvoorstel kwam, denkt dat we hier niet bang voor hoeven zijn.

Werkgevers kunnen niet meer kiezen

Eerder schreven we al hoe je kunt controleren of je ontslag volgens de regels gaat, en gaven we tips bij ontslag waar je het niet mee eens bent. Met de nieuwe ontslagregeling wordt dit nog duidelijker en gemakkelijker. Werkgevers konden voorheen zelf kiezen via welke route ze een werknemer wilden ontslaan, via het UWV of via de kantonrechter. Beide mogelijkheden boden voor de werkgever verschillende voordelen; het UWV kent bijvoorbeeld namelijk geen ontslagvergoeding toe. Vanaf juli 2015 komt hier verandering in. Voor ontslag door bedrijfsverandering of langdurige ziekte van de werknemer, moet de werknemer naar het UWV. Voor ontslag wegens disfunctioneren van de werknemer, moet de werkgever naar de kantonrechter. De belangrijkste verandering is echter dat werkgever en werknemer het recht hebben een beslissing aan te vechten; er mag vanaf volgend jaar in hoger beroep gegaan worden tegen de uitspraak van de instantie. Dit betekent dat, met de hulp van een advocaat, een beslissing ongedaan gemaakt kan worden, of de hoogte van de (vanaf dan verplichte) transitievergoeding hersteld kan worden. Het betalen van een advocaat uit eigen zak is voor jongeren met een bijbaan vaak niet te doen. Vergelijk daarom het aanbod van advocaten, en kijk of je een advocaat via je werkgever, verzekering of met een eventuele subsidie kunt betalen.